Nawigacja

Nawigacja

 • Dzień Czystego Powietrza

  Dzień Czystego Powietrza
  14.11.2018

  14 listopada uczniowie naszej szkoły, po raz kolejny przystąpili do Ogólnopolskiej Akcji – Dzień Czystego Powietrza.

  Tego dnia dzieci ubrały koszulki w niebieskich i białych kolorach- symbolu czystego powietrza. Najmłodsi oglądali film  edukacyjny z cyklu „Zanieczyszczenia powietrza”, oraz ,Felka rady na odpady”. Poznały źródła zanieczyszczeń środowiska. Śpiewały piosenki ekologiczne. Później zabawa przeniosła się na świetlicę. Dzieci robiły papierowe wiatraczki, pompowały balony i malowały plakaty.. Kolejnym punktem było spotkanie  z Przedstawicielem Nadleśnictwa Jędrzejów, którego celem było uświadomienie dzieciom ogromnego znaczenia lasów. Podleśniczy M. Gibuła  zaprezentował uczniom mundur leśnika, oraz przybliżył wiedzę o polskich lasach. Głównym celem tej pogadanki było wychowanie do życia w harmonii z przyrodą, uświadomienie wpływu lasu na każdego z nas, zdobycie wiedzy o zagrożeniach środowiska oraz konieczności zapobiegania i likwidowania ich. Ponadto las chroni nas od powodzi, produkuje tlen. Jest wspaniałym miejscem wypoczynku. Dlatego dbając o przyrodę dbamy o samych siebie. Wierzymy, że nasze działania sprzyjają rozwijaniu w dzieciach troski o czyste powietrze. Spotkanie odbyło się w miłej i przyjaznej atmosferze. Podsumowaniem dnia była wspólna zabawa balonami.

 • 100 LAT NIEPODLEGŁEJ

  100 LAT NIEPODLEGŁEJ
  09.11.2018

   

  9 listopada Szkoła Podstawowa w Cieślach, podobnie jak 22 tysiące innych szkół w Polsce uczestniczyła w akcji Bicia rekordu dla Niepodległej. Punktualnie o godz. 11.11 zaśpiewaliśmy hymn Polski, którym rozpoczęła się uroczysta akademia upamiętniająca niezwykłą i wyjątkową rocznicę 100-lecia Niepodległości Polski. W uroczystości i wspólnym śpiewaniu Mazurka Dąbrowskiego udział wzięli również zaproszeni goście: zastępca wójta Gminy Krasocin – pan Jacek Sienkiewicz, kierownik Samorządowego Centrum Oświaty w Krasocinie – pani Irena Kuśmierczyk oraz rodzice naszych uczniów. Uczniowie klasy IV i V w montażu słowno-muzycznym przedstawili historię związaną z odzyskaniem niepodległości przez naszą Ojczyznę. Motywem przewodnim akademii były pieśni wojskowe i patriotyczne, które odegrały niezwykłą rolę w dziejach naszego narodu. Towarzyszyły nam w najbardziej dramatycznych momentach naszej powikłanej historii. To właśnie one były zwierciadlanym odbiciem naszych nastrojów narodowych, dokumentem zrywów wolnościowych, pocieszały w chwilach upadku i dawały nadzieję na przetrwanie. Naród odnajdywał w nich poczucie swojej tożsamości, wspólnej więzi i własnej kultury, która nie dała się przekreślić żadnym bagnetem czy więziennymi kratami. Jednoczyły i wyzwalały ukrytą w podświadomości siłę przeżycia. Wiele spośród powstałych w tym czasie pieśni żyje do dnia dzisiejszego.  I wtedy, gdy powstawały, i dzisiaj są strażniczkami, tego co nam najdroższe, co polskie.                                                                                             

 • 11 listopada - 100 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości.

  11 listopada - 100 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości.

  11 listopada delegacja naszej szkoły wraz z Pocztem Sztandarowym wzięła udział w uroczystościach z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę w Krasocinie. Rozpoczęły się one mszą św. w Kościele Parafialnym pw. Św. Doroty i Św. Tekli. Po uroczystej mszy św. Poczty Sztandarowe wraz z Młodzieżową Orkiestrą Dętą, zespołem tanecznym  "Aplauz" i innymi uczestnikami udały się pod Grotę Najświętszej Marii Panny. Po wystąpieniu Pana Ryszarda Kowalczyka i wójta gminy Pana Ireneusza Gliścińskiego delegacje złożyły kwiaty pod pamiątkową tablicą.

 • Jesteśmy Polką i Polakiem

  Jesteśmy Polką i Polakiem
  08.11.2018

       8 listopada 2018r.  uczniowie klasy II ze Szkoły Podstawowej w Cieślach uczestniczyli w spotkaniu patriotycznym pod hasłem ,,Jestem Polką i Polakiem”, zorganizowanym z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości w Zespole Placówek Oświatowych w Krasocinie. Uczniowie przybyli w strojach narodowych, z biało-czerwonymi kotylionami i wiankami. Po części oficjalnej, w której odśpiewano hymn  Oliwia Szczepańska, Maja Mierzwa oraz Maja Kupczyk przedstawiły przygotowany wiersz patriotyczny i przybliżyły postać  patrona naszej szkoły bł. ks. J. Popiełuszki.  Kolejną częścią uroczystości był udział dzieci w grach i konkursach związanych z naszą ojczyzną. Wszyscy świetnie bawili się przy piosenkach ,,Kocham Cię Polsko”, ,,Bo wszyscy Polacy”, ,,Jestem Polką i Polakiem”. Spotkanie zakończyło się uroczystym wręczeniem dyplomów przez wójta gminy Krasocin Pana Ireneusza Gliścińskiego, wspólnym pamiątkowym zdjęciem i słodkim poczęstunkiem.

 • PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA

  23.10.2018

  PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA - Obrazek 1

   

  Dnia 23 października 2018 roku w Szkole Podstawowej im.bł. ks. Jerzego Popiełuszki odbyły się uroczystości „Pasowania na przedszkolaka”. Bohaterami spotkania były najmłodsze dzieci naszej szkoły. W uroczystości wzięli udział zaproszeni rodzice, uczniowie, oraz grono pedagogiczne. Dzieci zaprezentowały program artystyczny, który przygotowały pod kierunkiem wychowawcy. Występując przed tak wielką publicznością wykazały się nie tylko swoimi umiejętnościami, ale również wielką odwagą. Puntem kulminacyjnym spotkania było pasowanie gdzie dzieci złożyły uroczyste ślubowanie. Po wygłoszeniu przez maluchy przysięgi, Pani dyrektor, dokonała pasowania. Każde dziecko otrzymało dyplom oznaczający przynależność do grona przedszkolaków. Po części oficjalnej rodzice wraz z dziećmi oraz osoby uczestniczące w uroczystości zaproszeni zostali na poczęstunek a w salach czekała na nie niespodzianka - drobne upominki przygotowane przez rodziców.

 • Dzień Patrona

  19.10.2018

  „Wolność jest w nas”

   

  19 października to dla Szkoły Podstawowej im. bł. ks. J. Popiełuszki w Cieślach szczególna data. Tego dnia 1984 roku Ksiądz Jerzy Popiełuszko poniósł męczeńską śmierć. Dlatego właśnie w tym dniu w sposób szczególny wspominamy postać naszego Patrona. Uroczystość rozpoczęła Msza św. pod przewodnictwem proboszcza, ks. Tadeusza Siciarskiego. Następnie Pani dyrektor powitała zaproszonych gości, a byli nimi:

  -wizytator świętokrzyskiego kuratorium oświaty w Kielcach P. Sławomir Krzysztofik,

  -  przedstawiciel IPN w Kielcach- Leszek Bukowski,

  -przewodniczący Zarządu świętokrzyskiego NSZZ Waldemar Bartosz o raz jego zastępca Mieczysław Górski

  -przewodniczący Solidarności Pracowników Regionu Ryszard  Tchórz oraz rzecznik prasowy Andrzej Pawlik.

  -Wójt Gminy Krasocin P. Ireneusz Gliściński  oraz jego zastępca- Jacek Sienkiewicz.

  - Kierownik Samorządowego Centrum Oświaty w Krasocinie Irena Kuśmierczyk.

  Głos zabrali nasi goście po czym uczniowie  zaprosili wszystkich zgromadzonych na wspólną podróż śladami Księdza Jerzego Popiełuszki pt. „Wolność jest w nas”.

  W czasie Akademii przedstawili losy Ks. Jerzego  na tle sytuacji politycznej ówczesnej Polski.  Dziś trudno zrozumieć młodemu pokoleniu takie poświęcenie, aby dla ratowania wiary i godności poświęcić swoje życie. Kleryk - żołnierz Jerzy Popiełuszko wyróżniał się wielką odwagą w obronie swoich przekonań, co powodowało różne szykany. Ksiądz Jerzy Popiełuszko, duszpasterz ludzi pracy zabity przez SB, kapelan Solidarności-w dniu Święta Dziękczynienia- 6 czerwca 2010r. został ogłoszony błogosławionym. Recytowane były wiersze Teresy Boguszewskiej oraz pieśni, które powstały w tamtych czasach- min. Mury Jacka Kaczmarskiego; Ty Panie- Edyty Geppert. Wolność, Przemoc rodzi przemoc.  Całej oprawie towarzyszyła wystawa dotycząca życia i działalności ks. Jerzego przywieziona z IPN-u.  Można ją było zobaczyć wcześniej w Bibliotece Gminnej w Krasocinie, a w najbliższym czasie zagości w kościele parafialnym w Bukowie.

  Na zakończenie uroczystości odbyło się ślubowanie klasy I- co jest tradycją naszej szkoły. Pięcioro uczniów zasiliło grono naszej szkoły.

  Dzień Patrona nie zakończył się jednak w szkole, zostaliśmy bowiem zaproszeni przez Zarząd Świętokrzyski NSZZ do Kielc . W Bazylice Katedralnej  o godz. 18 odbyła się Msza św. za Ojczyznę, w rocznicę śmierci ks. Jerzego.  Naszą szkołę reprezentował Poczet Sztandarowy. Po Mszy św. uroczystości przeniosły się na plac katedralny, pod pomnik ks. Popiełuszki. Odśpiewano hymn Solidarności,  złożyliśmy kwiaty i zapaliliśmy znicz.

                                                                                                            

   

   

 • Dzień Głośnego Czytania

  17.10.2018

  Nasza szkoła bierze udział w konkursie „Szkolne Przygody Gangu Słodziaków”, którego celem jest popularyzacja czytelnictwa wśród uczniów klas I  - III. Do akcji zaproszeni zostali również najmłodsi – przedszkolaki wraz z rodzicami. Już od dnia 28 września odbywały się spotkania, podczas których pani Beata Stańczyk – szkolna bibliotekarka – czytała dzieciom w zerówce, oraz uczniom klas I – III „Co się stanie na leśnej polanie, czyli wesołe przygody Gangu Słodziaków”.

  17 października na świetlicy szkolnej odbył się Dzień Głośnego Czytania.  Specjalnie na to spotkania przygotowano leśną scenografię – drzewo z dziuplą, w której mieszka sowa – mądra głowa. Na ścianie przyklejone zostały dalsze przygody Słodziaków w formie komiksów wymyślone  przez  uczniów klas II – III. Sufit zaś, został ozdobiony kolorowymi wstążkami. Unikalna scenografia wprowadziła miłą i przytulną atmosferę.  W  spotkaniu uczestniczyli uczniowie klasy I – III (100 procentowa frekwencja), którzy przed spotkaniem wykonali maski swoich ulubionych Słodziaków i w nich wystąpili. Zaproszeni zostali najmłodsi – zerówka i przedszkolaki, a także starsi uczniowie z klasy V. W obchodach wzięli udział : pani dyrektor, nauczyciele, rodzice a także dziadkowie. Spotkanie rozpoczęło się zabawą ortofoniczną – odgłosy lasu. Dzieci słuchały dźwięków, odgadywały je a potem wybrany uczeń chował się za lustrem i wypowiadał sekwencję 3-4 dźwięków.  Dziecko stojące przed lustrem powtarzało usłyszane dźwięki i dodawało od siebie dowolną minę.  Pani Beatka – szkolna bibliotekarka - przeczytała opowiadanie „Sowa Zosia” ze zbioru „Co się stanie na leśnej polanie, czyli wesołe przygody Gangu Słodziaków”, po czym dzieci ustnie odtworzyły wydarzenia zaprezentowane w tekście w odpowiedzi na pytania nauczycielki. Miłym przerywnikiem głośnego czytania była gra - ściganka, w której dzieci uczestniczyły z dużym entuzjazmem. W roli lektorów wystąpili również p. Bożena Bryła – wychowawczyni klas II –III czytając utwór „Paweł i Gaweł”, Justyna Bryła – mama ucznia z klasy II, przeczytała opowiadanie „Jeż Jerzyk”, Kacper Jończyk – uczeń klasy V opowiadanie „Bóbr Borys” . Na spotkaniu pojawiła się postać Kopciuszka (uczennica klasy VII) w bajkowym przebraniu, która przeczytała bajkę pt. „Kopciuszek”. Dzieci słuchały z wielkim zainteresowaniem.  Na zakończenie chętni uczestnicy otrzymali karty z wzorem myszki, które musieli narysować bez odrywania ręki od kartki: palcem, a w dalszej części ołówkiem. Samodzielnie dorysowali pierścionek na palcu myszki. Prace zostały powieszone na wystawce i opatrzone wnioskiem: „Pamiętaj! Rzecz należąca do właściciela, jest jego własnością”. W akcję zaangażowani byli również nauczyciele klas starszych, którzy rozpoczynali swoje lekcje czytaniem fragmentów książek.

  Na zakończenie akcji „Czytaj codziennie” uczniowie, którzy aktywnie czytali (codziennie minimum 10 minut przez 21 dni)  otrzymali nagrody książkowe oraz maskotki Słodziaków.

 • Zaproszenie na uroczystość z okazji Dnia Patrona

  Zaproszenie na uroczystość z okazji Dnia Patrona - Obrazek 1              Zaproszenie na uroczystość z okazji Dnia Patrona - Obrazek 2                                           Zaproszenie na uroczystość z okazji Dnia Patrona - Obrazek 3

 • XII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Feliksa Raka rozstrzygnięty!

  11 października 2018 r.o godz. 15 odbyła się uroczystość podsumowania XII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Feliksa Raka. Wśród nagrodzonych laureatów znalazł się uczeń naszej szkoły - Paweł Jończyk. Serdecznie gratulujemy!!!!

 • BOHATERON

  BOHATERON

  Powstanie Warszawskie zapisało się na kartach historii jako jedno z najważniejszych wydarzeń kształtujących polską tożsamość. Było uosobieniem kluczowych wartości, takich jak patriotyzm, wolność czy determinacja w przeciwstawianiu się wrogom. Niestety, wśród kolejnych pokoleń świadomość jego znaczenia stopniowo zanika. W tym samym czasie odchodzą od nas ostatni Powstańcy, którzy pełnią fundamentalną rolę w podtrzymywaniu pamięci, przedstawiając wydarzenia tamtych dni z bezpośredniej perspektywy. Ludzie Ci zasłużyli na naszą wdzięczność, pamięć i szacunek – akcja BohaterON pozwala każdemu na wyrażenie tego w symboliczny sposób.

  BohaterON – włącz historię! to ogólnopolska kampania o tematyce historycznej mająca na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego poprzez wysłanie im bezpłatnych kartek dystrybuowanych na terenie całego kraju. Także na terenie naszej szkoły każdy uczeń dostanie kartkę, którą może uzupełnić. Zebrane kartki zostaną wspólnie wysłane. Projekt ma edukować Polaków, bazując na historiach Powstańców, wzmacniać poczucie tożsamości narodowej, krzewić postawy patriotyczne oraz budować wrażliwość społeczną. Nazwa akcji stanowi połączenie dwóch słów – polskiego „bohater” oraz angielskiego „ON”, czyli „włączyć”. Angielskie „ON” dosłownie włącza historię bohatera – film albo prezentację, na komputerze, w telewizji bądź na tablecie. Nazwa ma również sygnalizować chęć włączenia do świadomości społecznej indywidualnych historii Powstańców poprzez nowoczesny patriotyzm.

  Więcej o akcji na stronie organizatora: https://bohateronwtwojejszkole.pl/

   

   

   

 • "Owocowy zawrót głowy"

  "Owocowy zawrót głowy"
  W naszej szkole cały tyudzień trwał "owocowy zawrót głowy". Dzieci poprzez pogadanki, zabawy doskonaliły prozdrowotne postawy. Największą atrakcją w klasie 0, II - III było samodzielne przygotowanie owocowej sałatki. Dzieci myły, kroiły różne owoce, pamiętając o bezpieczeństwie i higienie. Na koniec pozostała tylko witaminowa uczta. SMACZNEGO!
 • "DZIEŃ CHŁOPAKA"

  "DZIEŃ CHŁOPAKA" - Obrazek 1


  "CHŁOPAK NA MEDAL"

  Dnia 28 września w naszej szkole obchodziliśmy "Dzień Chłopaka". Dziewczynki z Samorządu Uczniowskiego przygotowały kilka ciekawych konkurencji, aby wyłonić z każdej klasy "Chłopaka na medal". Chłopcy m.in.: pompowali balony na czas, skakali na skakankach, kręcili hula hopem a na koniec robili profesjonalny makijaż wybranej modelce. Zabawy i śmiechu było bez liku. Całe spotkanie zakończyło się malowaniem palcami dużych, kolorowych ilustracji, które teraz zdobią ściany naszej świetlicy. Wszystkim chlopcom dziękujemy za wspólną zabawę, a zwycięzcom GRATULUJEMY!

 • Konkurs recytatorski "Poezja patriotyczna"

  Konkurs recytatorski "Poezja patriotyczna" - Obrazek 1W naszej szkole odbył się konkurs recytatorski "Poezja patriotyczna". Wzięli w nim udział uczniowie klas I - VIII w dwóch kategoriach I-IV i V - VIII. Uczestnicy przygotowali po jednym wierszu o tematyce patriotycznej. Oceniało ich jury powołane przez panią Dyrektor. Uczniowie oceniani  byli według następujących  kryteriów: dobór repertuaru, kultura słowa, interpretacja utworu, ogólny wyraz artystyczny. Oto nasi zwycięzcy:

  KATEGORIA KLAS I - IV - Tatiana Krzysztofik

  KATEGORIA KLAS V - VIII - Patrycja Kupczyk

   

   

  GRATULUJEMY!

   

 • SPOTKANIE Z PANEM POLICJANTEM

  17.09.2018r. uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w spotkaniu z funkcjonariuszem Komendy Miejskiej Policji z Włoszczowy. Prowadzący spotkanie zwracał uwagę, jakie reguły bezpieczeństwa należy zachować w drodze do i ze szkoły oraz poza miejscem zamieszkania. Przypominał zasady poruszania się po ulicy, chodniku oraz podczas jazdy rowerem. Ponadto podkreślił, jak ważną rolę pełnią elementy odblaskowe, które każdy uczeń powinien posiadać. Pan policjant zwrócił uwagę na niebezpieczeństwa, jakie mogą czyhać w kontaktach z obcymi czy zagrożenia wynikające z obcowaniem z nieznanymi zwierzętami. Oczywiście nie odbyło się bez pytań ze strony uczniów, które dotyczyły przekazywanych informacji, jak również innych aspektów pracy policjanta. Spotkanie było interesujące i pouczające. Serdecznie dziękujemy panu policjantowi, że znalazł czas na spotkanie z naszymi uczniami!

 • NAUKOBUS

  NAUKOBUS
  13.09.2018

  NAUKOBUS- Stacje badawcze z Centrum Nauki Kopernik.Naukobus, pełniący rolę mobilnego laboratorium, daje szansę zobaczenia i dotknięcia ponad 20 eksponatów przygotowanych i obsługiwanych przez zespół animatorów z Centrum Nauki Kopernik. Dzieci w praktyczny sposób, poprzez eksperymenty, mogą poznawać tajniki różnych dziedzin nauki, m.in. biologii, fizyki, chemii czy informatyki. Uczniowie klas IV- VIII wzięli udział w ważnym wydarzeniu w Szkole Podstawowej w Komornikach, gdzie swoje ekspozycje przedstawiła mobilna stacja badawcza.Wykonując ciekawe doświadczenia połączyliśmy naukę z zabawą.

 • ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

  ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019
  03.09.2018

  -8.00 WYJAZD AUTOBUSEM DO KOŚCIOŁA

  -8.30 MSZA ŚWIĘTA

  -9.30 INAUGURACJA NOWEGO ROKU SZKOLNEGO.

 • - Obrazek 1

 • Zielona Szkoła

  Zielona Szkoła - Obrazek 1Zielona Szkoła - Obrazek 2Zielona Szkoła - Obrazek 3Zielona Szkoła - Obrazek 4Zielona szkoła

            W dniach 11.06 – 15.06. 2018 r. uczniowie Szkoły Podstawowejim. bł. ks. J. Popiełuszki z Ciesiel wraz z uczniami Szkoły Podstawowej im. Prymasa Tysiąclecia z Mieczyna przebywali na ,,Zielonej szkole” w Jantarze nad morzem. W drodze do miejsca docelowego zwiedziliśmy Zamek w Malborku. Po długiej podróży dotarliśmy na miejsce.Po krótkim odpoczynku udaliśmy się nad morze. Tam podziwialiśmy nadmorski krajobraz i oglądaliśmy linię brzegową morza. Nadmienić należy, że dla niektórych uczniów był to pierwszy wyjazd nad morze. Wypoczynek w zdrowym klimacie wybrzeża, w strefie oddziaływania jodu i soli. Dużą atrakcją okazała się dla uczniów próba słonej wody. Kolejnego  dnia Zwiedziliśmy Gdynię- Skwer Kościuszki, Okręt –Muzeum ORP Błyskawica, marina port żeglarski oraz mieliśmy  okazję popływać statkiem po Bałtyku. Po zejściu na ląd czekał na nas przewodnik, który oprowadzał nas dalej po malowniczym mieście Gdyni.Pomimo zmęczenia nie zapomnieliśmy o zakupie pamiątek. Następnie udaliśmy się do Sopotu zwiedzić sopockie molo i pospacerować po głównej ulicy- deptaku Monte- Cassino.Ponieważ dzieci rzadko bywają zmęczone, to wieczorem  odbyła się dyskoteka i różne zabawy integracyjne.Po dniu i wieczorze pełnym wrażeń, poranna pobudka dla niektórych była nieprzyjemną koniecznością. Ale wstać trzeba było, gdyż o godzinie 10.00, zaraz po śniadaniuudaliśmy się do Gdańska tam zwiedziliśmy Stare Miasto, Długi Targ, Żuraw Gdański, Bazylikę Mariacką i Westerplatte, spacerowaliśmy wzdłuż rzeki Motławy. Ten wesoły dzień zakończył spacer nad morze by podziwiać zachód słońca.Piątek, czyli dzień pożegnania z morzem, rozpoczęliśmy od porządkowanie pomieszczeń, a potem już tylko pakowanie bagaży i śniadanie. Następnie udaliśmy się na plażę, aby pożegnać się z morzem, szumem jego fal i śpiewem mew. Zbieraliśmy muszle, które będą przypominały nam pobyt w Jantarze. Po wizycie nad morzem pozostają wspomnienia i żal, że czas upływa tak szybko. Może za rok znowu będziemy oddychać świeżym, morskim powietrzem, słuchać szumu morskich fal i poczujemy złocisty piach pod stopami. Wracamy do domu. Jednak w naszej pamięci pozostają wspomnienia, niezapomniane wrażenia, no i oczywiście nowi przyjaciele, z którymi będziemy wspominać ”Zieloną szkołę”.

  Opiekunowie

 • Tydzień Biblioteki

  16.05.2018

  Z okazji „Tygodnia bibliotek” dnia 16 maja uczniowie klas IV-VII odwiedzili Bibliotekę Publiczną we Włoszczowie.Tydzień Biblioteki - Obrazek 1

  W Filii dla Dzieci poznali księgozbiór i zasady korzystania z biblioteki. Bardzo ciekawił ich system biblioteczny MAK+ i jego funkcjonowanie. Jeden z uczniów przeczytał opowiadanie pt.: „Na ryby” autorstwa Renaty Piątkowskiej. Grupa zapoznała się również z pozostałymi agendami biblioteki: Wypożyczalnią dla Dorosłych, Czytelnią i Czytelnią Internetową. Zwiedzili Izbę Regionalna Ziemi Włoszczowskiej, gdzie wysłuchali informacji dotyczących historii powstania Izby i zobaczyli zgromadzone eksponaty.

   

 • Szkoła Młodych Patriotów

  Szkoła Młodych Patriotów

  100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę już za niespełna rok. Dlatego też Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Cieślach  postanowiła wziąć udział w projekcie : Szkoła Młodych Patriotów. Celem projektu jest krzewienie wśród dzieci i młodzieży postaw patriotycznych w kontekście historii państwa i narodu polskiego.Projekt zakłada różnorakie działania edukacyjne mające przygotować młodzież do obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.Uczniowie zostaną zapoznani z ich rówieśnikami, którzy przelewali krew w obronie Ojczyzny oraz  ważnymi  wydarzenia związanymi  z odzyskiwaniem przez Polaków niepodległości. Ponadto   młodzież będzie zachęcana  do dyskusji o tym, jak dziś może wyglądać patriotyzm młodych oraz do dzielenia się postawami patriotycznymi. Realizacja projektu będzie trwała do końca maja 2018 r. 

  Szczegóły na stronie 

  http://szkola-patriotow.pl/szkola/konkurs/szkola-mlodych-patriotow-vi-edycja/

strona:

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Cieślach
  Cieśle 63
  29-105 Krasocin

 • (041)3855134

Galeria zdjęć