Nawigacja


Czwartek 15.11.2018

InterRisk

 

EDU PLUS – program ochrony ubezpieczeniowej dzieci i młodzieży  oraz   personelu placówki oświatowej

OPCJA PODSTAWOWA

SUMA UBEZPIECZENIA

12 000 zł

WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW na terenie placówki oświatowej (150% SU)

18 000 zł

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW

12 000 zł

Od 1% do 70% uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW (1% SU za 1%)

120zł

Powyżej 70% uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW (1,5% SU za 1%)

180zł 

100% uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW (150% SU)

18 000 zł

Koszty nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie

do 3600zł

Zwrot kosztów nabycia lub naprawy okularów korekcyjnych, aparatu słuchowego lub ortodontycznego uszkodzonego w wyniku NW

do 500 zł

Koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych

do 3600zł

Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego sepsy (20% SU)

jednorazowo 2400zł

Śmierć rodzica lub opiekuna prawnego w następstwie NW (20% SU)

jednorazowo 2400zł

Uszczerbek na zdrowiu w wyniku ataku padaczki (1% SU)

jednorazowo 120zł

Wstrząśnienie mózgu w wyniku NW (1% SU)

jednorazowo 120zł

    Pogryzienie przez psa (brak wymogu pobytu w szpitalu) (1% SU)

jednorazowo 120zł

Pokąsania, ukąszenia/użądlenia - wymóg pobytu w szpitalu 24h (1% SU)

jednorazowo 120zł

Zatrucia pokarmowe - wymóg pobytu w szpitalu 24h (1% SU)

jednorazowo 120zł

Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego bąblowicy, boreliozy, toksoplazmozy, zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, wścieklizny (3% SU)

jednorazowo 360zł

OPCJE DODATKOWE – kumulacja świadczeń

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego

5 000 zł

Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w wyniku NW (wypłata od 1 dnia, pobyt min. 3 dni)

50 zł za dzień

Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w wyniku choroby (wypłata od 2 dnia, pobyt min. 3 dni)

50 zł za dzień

Koszty leczenia w wyniku NW (do 30%), w tym:

do 1500 zł

Rehabilitacja w wyniku NW

do 1000 zł

Zakup leków

do 100 zł

Koszty leczenia stomatologicznego w wyniku NW (do 15%)

do 750 zł

Uciążliwe leczenie w wyniku nieszczęśliwego wypadku (5 dni niezdolności do nauki lub pracy)

100 zł

Assistance (w tym korepetycje do 10h)

5 000 zł

SKŁADKA ROCZNA RAZEM

38 zł


 

Sposoby zgłaszania szkody
 

Bezpośrednio
Przedstawicielstwo Generalne InterRisk T U S.A.
Warszawska 21/12
25-512 Kielce

(Apollo VIP, IIp.)

Bezpośrednio w placówce

         Izabela Maroń

       Małogoszcz Rynek

        (pl. Kościuszki 4)

           Tel.509580295
 

Online

Formularz dostępny na stronie:

zgloszenie.interrisk.pl
 

Telefonicznie

Przez infolinię:

(22) 575 25 25

 

 

 

 

Zakres ubezpieczenia obejmuje także uczniów uprawiających sport w szkolnych klubach sportowych (SKS, UKS) oraz podczas zawodów międzyszkolnych, a także uczęszczających do klas sportowych i uprawiających sport rekreacyjnie.
Dla uczniów uprawiających sport wyczynowo (w pozaszkolnych klubach lub organizacjach sportowych) obowiązuje zwyżka składki o 30%.

,,ZŁO DOBREM ZWYCIĘŻAJ''

 

Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Cieślach 

 

 • 100 LAT NIEPODLEGŁEJ
  09.11.2018

   

  9 listopada Szkoła Podstawowa w Cieślach, podobnie jak 22 tysiące innych szkół w Polsce uczestniczyła w akcji Bicia rekordu dla Niepodległej. Punktualnie o godz. 11.11 zaśpiewaliśmy hymn Polski, którym rozpoczęła się uroczysta akademia upamiętniająca niezwykłą i wyjątkową rocznicę 100-lecia Niepodległości Polski. W uroczystości i wspólnym śpiewaniu Mazurka Dąbrowskiego udział wzięli również zaproszeni goście: zastępca wójta Gminy Krasocin – pan Jacek Sienkiewicz, kierownik Samorządowego Centrum Oświaty w Krasocinie – pani Irena Kuśmierczyk oraz rodzice naszych uczniów. Uczniowie klasy IV i V w montażu słowno-muzycznym przedstawili historię związaną z odzyskaniem niepodległości przez naszą Ojczyznę. Motywem przewodnim akademii były pieśni wojskowe i patriotyczne, które odegrały niezwykłą rolę w dziejach naszego narodu. Towarzyszyły nam w najbardziej dramatycznych momentach naszej powikłanej historii. To właśnie one były zwierciadlanym odbiciem naszych nastrojów narodowych, dokumentem zrywów wolnościowych, pocieszały w chwilach upadku i dawały nadzieję na przetrwanie. Naród odnajdywał w nich poczucie swojej tożsamości, wspólnej więzi i własnej kultury, która nie dała się przekreślić żadnym bagnetem czy więziennymi kratami. Jednoczyły i wyzwalały ukrytą w podświadomości siłę przeżycia. Wiele spośród powstałych w tym czasie pieśni żyje do dnia dzisiejszego.  I wtedy, gdy powstawały, i dzisiaj są strażniczkami, tego co nam najdroższe, co polskie.              

 • 11 listopada - 100 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości.

  11 listopada delegacja naszej szkoły wraz z Pocztem Sztandarowym wzięła udział w uroczystościach z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę w Krasocinie. Rozpoczęły się one mszą św. w Kościele Parafialnym pw. Św. Doroty i Św. Tekli. Po uroczystej mszy św. Poczty Sztandarowe wraz z Młodzieżową Orkiestrą Dętą, zespołem tanecznym  "Aplauz" i innymi uczestnikami udały się pod Grotę Najświętszej Marii Panny. Po wystąpieniu Pana Ryszarda Kowalczyka i wójta gminy Pana Ireneusza Gliścińskiego delegacje złożyły kwiaty pod pamiątkową tablicą.

 • Jesteśmy Polką i Polakiem
  08.11.2018

       8 listopada 2018r.  uczniowie klasy II ze Szkoły Podstawowej w Cieślach uczestniczyli w spotkaniu patriotycznym pod hasłem ,,Jestem Polką i Polakiem”, zorganizowanym z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości w Zespole Placówek Oświatowych w Krasocinie. Uczniowie przybyli w strojach narodowych, z biało-czerwonymi kotylionami i wiankami. Po części oficjalnej, w której odśpiewano hymn  Oliwia Szczepańska, Maja Mierzwa oraz Maja Kupczyk przedstawiły przygotowany wiersz patriotyczny i przybliżyły postać  patrona naszej szkoły bł. ks. J. Popiełuszki.  Kolejną częścią uroczystości był udział dzieci w grach i konkursach związanych z naszą ojczyzną. Wszyscy świetnie bawili się przy piosenkach ,,Kocham Cię Polsko”, ,,Bo wszyscy Polacy”, ,,Jestem Polką i Polakiem”. Spotkanie zakończyło się uroczystym wręczeniem dyplomów przez wójta gminy Krasocin Pana Ireneusza Gliścińskiego, wspólnym pamiątkowym zdjęciem i słodkim poczęstunkiem.

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Cieślach
  Cieśle 63
  29-105 Krasocin

 • (041)3855134

Galeria zdjęć